Andropauza bez tajemnic

andropauza

Jeszcze do niedawna, mówiąc o przekwitaniu mieliśmy na względzie jedynie kobiety. Jednakże problem ten dotyczył od zawsze także i mężczyzn, z tym że ten temat podejmowano do tej pory dość niechętnie.

U mężczyzn problem, jakim jest przekwitanie, nosi miano andropauzy. Dotyka ona prawie 20% mężczyzn w wieku powyżej 60 roku życia. Andropauza polega na obniżeniu stężenia testosteronu czyli hormonu męskiego oraz zaburzeniu rytmu jego wydzielania. Przekwitanie u mężczyzn jest także związane ze spadkiem wydzielania hormonu wzrostu. Zmiany te, jakie wywołuje proces starzenia się u mężczyzn, powiązane są – podobnie jak w przypadku przekwitania u kobiet – z pewnymi charakterystycznymi psychofizycznymi i biochemicznymi zmianami. Przekwitanie u mężczyzn, związane jest również z pogorszeniem jakości ich życia, a także ze zmianami w wielu narządach.

Główne objawy andropauzy to: ogólne pogorszenie samopoczucia, zaburzenia pamięci i koncentracji, skłonność do stanów depresyjnych. Mężczyźni w tym okresie, stają się bardziej agresywni i łatwiej się denerwują. Objawy świadczące o tym, że mężczyzna wchodzi w okres andropauzy dotyczą także: łatwiejszego i szybszego męczenia się, spadku masy mięśniowej oraz wzrostu tkanki tłuszczowej. Ponadto o tym, że u mężczyzny pojawiła się andropauza mogą też świadczyć następujące objawy: zaburzenia snu, osteoporoza, zmniejszenie owłosienia płciowego, zwiększenie chorób układu krążenia. Wielu mężczyzn w tym okresie, uskarża się także na pogorszenie ich sprawności seksualnej a także spadek libido.

Wymienione powyżej symptomy, mogą wystąpić razem lub pojedynczo oraz z bardzo różnym ich natężeniem.

Podobnie jak w przypadku damskiego przekwitania, także i męska jego odmiana, wymaga leczenia, bez którego życie i zdrowie mężczyzny mogą się znacznie pogorszyć. W przypadku mężczyzn identycznie jak i u kobiet, stosuje się terapię hormonalną. Polega ona na podawaniu pacjentowi, specjalnych preparatów z odpowiednią (indywidualnie ustaloną przez lekarza) dawką testosteronu. Terapię tą można zastosować jedynie po otrzymaniu kompleksowych wyników badań, na które składają się: badanie urologiczne, badanie USG, oznaczenie antygenu gruczołu krokowego. Ponadto trzeba też wykonać badania pozwalające na wykluczenie schorzeń nowotworowych. Poddany leczeniu mężczyzna, musi w czasie trwania terapii, zgłaszać się na badania kontrolne. Wystarczy by robił to regularnie, co 3 miesiące. Jeśli lekarz stwierdzi znaczną poprawę, wówczas wizyty te, zostają zminimalizowane do jednej na rok. Dla osób, którym te proporcje czasowe wydają się zupełnie nierealne, należy wyjaśnić, iż średni czas przyjmowania preparatów wspomagających walkę z andropauzą, wynosi od 3 do 5-ciu lat. U kobiet jest dokładnie tak samo.

Terapia ta może być zastosowana u mężczyzn, między 55 a 60-tym rokiem życia. Mogą być jej poddani również ci panowie, u których zauważalnym objawem andropauzy jest przerost gruczołu krokowego.